• Позвънете
  • +359 878 979 798

Понеделник - Петък ( 8.00 - 17.00 )

About Me

Дейността свързана с клинични изпитвания МЦ Хипокрена е създадена, за да осигури достъп на всички до най-актуалните иновативни лечения на хронични и социално-значими заболявания.
 
Нашата мисия е да дадем шанс на нашите пациенти да повишат качеството си на живот.
 
Предоставяме качествена услуга на спонсорите, които дават надежда и възможност на за имат достъп до по-добро лечение, инвестирайки в научни изследвания, финансови ресурси и много любов!
 
Ние подхождаме с отговорност във всяка една стъпка от процеса — от запитването на спонсора към нашия център до приключването на клиничното изпитване. Ние разбираме процеса на дизайна на всяка молекула – от раждането на идеята до излизането и на пазара като продукт.
 
Ние осигуряваме условия за провеждане на клиничните изпитвания в съответствие с Протокола по проучването, ръководството за добра клинична практика на Международната конференция по хармонизация (ICH – GCP) и националните закони и разпоредби на Република България, както и писмените указания на клиента.

Предварителен подбор на подходящи пациенти за дадено проучване по време на регистрационния процес, така че след избор на центровете, за минимално време да бъдат включени максимален брой пациенти.

Бърза административна обработка на документация за стартиране на клинично проучване (договаряне с подписване на договор – до 3 работни дни, издаване на становище от местна етична комисия до 10 дни)

Надеждно попълване на документацията по клиничното проучване (клинична карта на пациента, температурни логове, логове за пациентите, отчетни форми за лекарствата по клиничното проучване);

Навременно отчитане на нежелани събития на Спонсора/CRO;

Непрекъснато обучение на екипа ни изследователи, медицински сестри и координатори;
Управление на проектите, чрез единна управленска информационна система – софтуерен продукт разработен по поръчка за центъра ни. Възможност за бърза извадка и анализ на данни и информация за всеки един клиничен проект, преглед на потенциална пациентска популация по основни състояния.

Ние високо уважаваме нашите монитори, създаваме комфорт и отлични условия за работа.

About Doctor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. 111