• Позвънете
 • +359 878 979 798

Понеделник - Петък ( 8.00 - 17.00 )

Медицински център ХИПОКРЕНА е регистрирано през 2009 г. лечебно заведение за оказване  на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Медицинският център извършва профилактика, диагностика, консултации и лечение по следните медицински специалности и направления:
 • Вътрешни болести;
 • Кардиология;
 • Ендокринология и болести на обмяната;
 • Нервни болести;
 • Кожни и венерически болести;
 • Акушерство и гинекология;
 • Хирургия;
 • Съдова хирургия;
 • Неврохирургия;
 • Ортопедия и травматология;
 • Урология;
 • УНГ болести;
 • Психиатрия.

В Медицински център ХИПОКРЕНА действа Комисия по етика, която работи по утвърдени от Изпълнителна агенция по лекарствата стандартни оперативни процедури.

МЦ ХИПОКРЕНА е регистриран съгласно Закона за лекарствените средства в хуманната медицина, да участва и осъществява клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия.


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОКРЕНА
КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНАИЗВЪРШВА ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
И НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАД 13 500 РАБОТЕЩИ.

About Doctor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. 111